www.eko-bis.pl
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami "EKO-BIS"

top
img
O firmie

W branży gospodarowania odpadami przemysłowymi pracujemy już od 1998 roku, kiedy to w poznańskiej spółce zajmującej się ochroną środowiska, uczestniczyliśmy w tworzeniu systemu obrotu odpadami w oparciu o ustawę o odpadach z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz.U. Nr 96 poz. 592). Dogłębna analiza wprowadzanych sukcesywnie aktów wykonawczych umożliwiła nam zapoznanie się z zasadami postępowania z odpadami pochodzenia przemysłowego, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania ich powstawaniu lub minimalizacji ich ilości oraz właściwym zagospodarowaniu, tj. utylizacji lub wykorzystaniu przy zachowaniu ochrony życia i ludzi oraz środowiska naturalnego.

Od roku 2001 prowadzimy własną działalność gospodarczą, początkowo w formie spółki cywilnej, a obecnie na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania nr 55289/2007, pod nazwą: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami "EKO-BIS".

Głównym zakresem naszej działalności jest odbiór i transport odpadów przy uwzględnieniu istniejących zakładów utylizacji odpadów przemysłowych mających uregulowany stan formalno prawny w dziedzinie ochrony środowiska. Systematycznie poszerzamy też zakres świadczonych usług, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem rynku i Państwa sugestiami, o wszelkie działania konsultingowo-doradcze mające na celu pomóc przedsiębiorcom w dostosowaniu prowadzonej działalności gospodarczej do wymogów obowiązującej ustawy o odpadach.

Zapewniamy Państwu rzetelną i fachową obsługę ze wskazaniem rozwiązań najbardziej efektywnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami, ale również poprzez szczegółową analizę kosztów przedsięwzięcia najbardziej korzystnych ze względów ekonomicznych.

W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kontakt.